Det nytter ikke å drive med lederutvikling uten medarbeiderutvikling

Motivati - logo

Hvordan best mulig videreutvikle et velfungerende samspill mellom gründeren, de ansatte, styret og eierne slik at dette utvikles i samme retning og innenfor det tidsperspektivet som markedet og bransjen krever, slik at firmaets posisjon styrkes?

Motivati er et meget egnet lederverktøy å bruke i denne prosessen.

I videoen under ser du kort hva og hvorfor:

Ledelsesverktøyet er bygget på en metode som viser gap mellom ønsket og opplevd situasjon og forenkler prosessen med å ta grep sammen med hver enkelt ansatt.

Lederne vil, gjennom bruken av metoden, blant annet bli mer bevisst på hva hver enkelt av dem skal bruke tid på og hva der ikke skal brukes tid på.

Ta kontakt og vi finner tid for en presentasjon. Dette er verdt å sjekke ut!