Hva vi blir motivert av ligger stort sett i genene våre

Motivati - logo

Hvem ønsker egentlig å jobbe på en arbeidsplass med mangelfullt lederskap, et dårlig arbeidsmiljø, stort sykefravær, stadig nye kolleger og med begrenset rom for egenutvikling?

Ikke så mange av oss… men, er det bare lederen sitt ansvar?

”Motivati”-metoden gir medarbeideren en reell mulighet til å ta ansvar for egen arbeidssituasjon. Ved bruk av dette unike ledelsesverktøyet får du og dine ledere en unik innsikt i hvordan medarbeidere oppfatter sin jobbsituasjon og hva som er deres motivasjonsfaktorer.

Motivasjonen vår er ikke statisk – det som ”sitter” igjen på det indre mentale planet blir ikke et statisk minnespor, men et aktivt handlingsmønster. Men, Kari og Ola må bli sett. Først da kan Kari og Ola bli motivert. Så ”enkelt”, men allikevel så vanskelig kan mysteriet være.

”Motivati” –metoden tar utgangspunkt i ledende forskning og gir deg verdifull innsikt i hvordan få det ønskede driv til å løse oppgaver og problemer i hele arbeidsstaben, leder som ansatt – heltid som deltid.

”Motivati” er nettbasert og du må ikke betale ekstra for nye funksjoner eller moduler, da alt vi utvikler inngår i samme løsning. Avtalen kan sies opp kostnadsfritt før årlig forfall.

I tillegg sparer du mye tid på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene  – og som en av våre kunder tilbakemeldte: ”alle var happy – til og med økonomisjefen”.

Vil du se nærmere på «Motivati», ta kontakt på e.mail eller telefon. katrine@vikingconsulting.no  tlf. 458 08 455