Med Motivati-metoden som verktøy får du hjelp til å utvikle virksomheten – gjennom å utvikle hver enkelt ansatt. VIKING Consulting er forhandler – ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
fhfghj
VET DU HVA SOM RØRER SEG UNDER OVERFLATEN HOS DINE MEDARBEIDERE?
Ved å bruke medarbeidersamtalen som strategisk lederverktøy får du innsikt i virksomheten – og ikke minst: innsikt i hvordan hver ansatt har det på jobb. Oppgaven din som leder er å legge forholdene til rette, slik at medarbeiderne dine fullt ut kan forstå rollen og arbeidsoppgavene sine, ta ansvar for eget arbeid – og dermed levere best mulig. Medarbeidere med en sterk indre motivasjon presterer langt bedre enn de som må ha en ytre motivasjon.

Forskningen viser at jo høyere indre motivasjon

  • jo mindre jobbstress og sykefravær

  • jo bedre arbeidsprestasjoner

  • jo sjeldnere bytter man jobb

  • jo høyere ansvarsfølelse jo villigere er man til å strekke seg lenger enn forventet
  • Utvikler du hver enkelt ansatt, utvikler du virksomheten!

  • Nøkkelen er å vite hvor dere vil, få hver ansatt til å forstå oppdraget sitt, og sørge for at de føler seg sett og inkludert.

  • Motivati-metodens kjerne er å gi leder og medarbeiderne et konkret og individuelt tilpasset utgangspunkt for dialogen.