parallax background

FORRETNINGSUTVIKLING:

Konsulenttjenester innen forretnings- og konseptutvikling. Nasjonalt og internasjonalt.

Hvilke endringer bør foretas for å være konkurransedyktig i et stadig mer overmettet og utfordrende marked?

Å definere den riktig forretningsmodellen krever samme iver som ved produktutvikling. Jakten på en bærekraftig fordel starter ofte med valg av forretningsmodell. Hva gir dine kunder verdi, og hvordan klare å levere de riktige tilleggsverdiene uten at kostnadene blir for høye?

Konseptutvikling handler om å skape muligheter slik at man sørger for at verdien av produktet vedvarer over lang tid.

Markeder, kunder og relasjoner - det er viktig å fokusere på ett eller flere av disse områdene. Type virksomhet og grad av vekst avgjør hvor fokus bør plasseres. VIKING Consulting kan bistå i prosessen med å skape muligheter.


Trenger du hjelp til å sette opp ett avdelingskontor eller til selskapsetablering i Norge eller i Spania?

”When in Rome, understand the behaviours of the Romans…”

I takt med globalisering av markeder, øker behovet for standardisering i organisatorisk design, systemer og prosedyrer.

Balansen mellom konsistens og tilpasning er avgjørende for bedriftens suksess. Behov for bistand for å få vite mer om eventuelle kulturelle eller forretningsmessige utfordringer?

All forhandling påvirkes sterkt av underliggende holdninger til selve prosessen. Etiske standarder og pålitelighet er derfor en av nøkkelfaktorene som VIKING Consulting følger for å skape de beste forutsetningene for en god forhandlingsprosess.

God forhandlingskultur bidrar til smartere bruk av ressurser og bedre generell økonomisk utvikling.

Forhandlinger er viktig for en virksomhets ytelse, og handler vanligvis om penger eller om å lage mulighet som skapes gjennom en avtale.

Noen inntekts- og risikomarginer er viktigere enn andre. Behov for hjelp til å rangere disse?

Eller trenger du hjelp eller assistanse med regulering eller bruksendring av næringsbygg?