parallax background

HR-STRATEGI

  • I hvilken grad oppleves medarbeidersamtalene hos dere som nyttige og målrettet?
  • Ser du klare sammenhenger mellom samtalene og effekten på produktivitet og engasjement?
  • På hvilken måte utvikler lederne seg i tråd med gruppen han / hun leder?
  • Er gjennomføringsgraden god?
  • Følges samtalene opp?
fhfghj

VET DU HVA SOM RØRER SEG UNDER OVERFLATEN HOS DINE MEDARBEIDERE?

DET Å VÆRE LEDER ER I ENDRING

Ved å bruke medarbeidersamtalen som strategisk lederverktøy får du innsikt i virksomheten – og ikke minst: innsikt i hvordan hver ansatt har det på jobb.

Med Motivati-metoden som verktøy får du hjelp til å utvikle virksomheten – gjennom å utvikle hver enkelt ansatt.

Fokusområder for hver enkelt medarbeider kommer klart frem ved bruk av metoden, da den bidrar til å tydeliggjøre hva som er hver enkeltes motivasjonsfaktor.

VIKING Consulting er forhandler – ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.